O B J E D N Á V K A

...................................................................................


OBJEDNÁVKU POTVRDÍM DO 24 HODÍN
.

Design - výroba - distribúcia
Ing. Pavol Humaj MFA - Darte
Stredná 2
97101 Prievidza
mobil: 905-948-288
www.darte.sk
www.moderne-vesiaky.sk
mail 1: darte@darte.sk
mail 2: hupaul3@gmail.com
IČO: 33974292
DIČ: SK1020588305